Rybářský řád

Všeobecné podmínky

1.

Před započetím lovu nutno zakoupit povolení k lovu u správce jezera Nebesák a seznámit se s místním rybářským řádem! V nepřítomnosti správce volat na tel.: 722 324 771.

2.

Na jezeře není nutno se předem rezervovat, je možno přijet kdykoliv a kterýkoliv den. Při lovu minimálně 48 hodin je možno si rezervovat konkrétní místo (mapa jezera). Rezervace u správce jezera (tel.: 722 324 771).

3.

Každý lovec musí mít u sebe naší platnou povolenku. Povolenka je nepřenosná a platí pouze pro jednu osobu!

4.

Lov povolen:

Z hlavních břehů všemi povolenými způsoby.

Z bočních stran pouze lov přívlačí a muškařením.

5.

Osoba provádějící lov je povinna:

Mít při lovu vyprošťovač háčků (peán), metr, desinfekci na ryby, podběrák s jemnou síťovinou a při lovu kaprů s rameny minimálně 70cm (vše možno zapůjčit u správce jezera).

Při jakékoliv manipulaci s rybou je podmínkou použití dostatečně silné a velké podložky s držadly tak, aby celé tělo ryby bylo na podložce a žádná část ryby nebyla na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

Všechny ryby ihned po zvážení a vyfotografování vrátit šetrně zpět do jezera! (max. 5 min.)

6.

Štika a sumec jsou považovány za rybu škodnou a nesmí být vráceny zpět do jezera! Na jezeře se vyskytuje sumec albín a sumec africký, na tyto formy se zákaz nevztahuje a je nutno pustit je zpět do jezera.

7.

Lov na živou a mrtvou rybku, nebo jejich části je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

8.

Dítě do 10ti let může lovit na jeden prut k povolence dospělého zdarma.

9.

Rybář i jeho návštěva jsou povinni umožnit nahlédnutí do auta a osobních věcí ke kontrole.

10.

Návštěvy jsou povoleny pouze za denního světla. Revír je v noci uzamčen.

11.

Vstup na člun a belly-boat povolen pouze na vlastní nebezpečí!

12.

Lov pstruhů povolen pouze přívlačí a muškařením. (neplatí při lovu na dírkách a děti do 10let)

Podmínky pro lov kaprů

1.

Lov povolen na tři pruty, každý maximálně s jedním návazcem, jedním jednoháčkem. Háčky o velikosti nad 20mm musí být bez protihrotu nebo se zamáčknutým či upilovaným protihrotem.

2.

Lov na nástrahy a návnady rostlinného původu, boilie a pelety povolen celoročně. Lov na nástrahy živočišného původu jako žížaly a červi povolen pouze v měsících červen, červenec, srpen, září. Ve zbylých měsících roku je lov na nástrahy živočišného původu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

3.

Zákaz použití pletené šňůry v celém návinu. Šňůru možno použít pouze jako návazec pod olovem.

4.

Zákaz použití montáže na pevno! Nutné použití pouze takové montáže, kdy po utržení rybě v tlamce zůstane pouze háček!

5.

Přísný zákaz sakování veškerých ryb (ani krátkodobě).

6.

Použití lodě k zavážení návnad a nástrah povoleno.

7.

Přísný zákaz vnadění tvrdými, nevařenými luštěninami, kukuřicí, boby, řepkou apod.

8.

Maximální množství krmení na jednoho lovícího na jeden den lovu je stanoveno na 5 kilogramů. Do tohoto množství se započítává veškeré krmení od partiklu až po boilies či pelety.

9.

K označení lovného místa lze použít pouze tyčovou bójku, která musí být po ukončení rybolovu vytažena.

10.

Lovící přes noc musí mít osvětlené lovné místo světlem viditelným z 50ti metrů.

Podmínky pro lov přívlačí a muškařením

1.

Lov povolen pouze na jeden prut.

2.

Lov přívlačí a muškařením povolen celoročně a ze všech břehů.

3.

Všechny třpytky, woblery, twistry a ostatní nástrahy určené k vláčení mohou být opatřeny pouze jedním jednoháčkem, dvojháčkem, nebo trojháčkem bez protihrotu!

4.

Při lovu muškařením možno použít maximálně tři mušky bez protihrotu.

5.

Povolen lov z lodě a belly-boatu. Lov povolen pouze v dostatečné vzdálenosti od břehu tak, aby nebyli obtěžováni ostatní rybáři.

Podmínky pro lov na dírkách

1.

Lov probíhá denně od 8 do 16 hodin při dostatečně silném ledu.

2.

Vyháčkování je nutné provést v lovícím otvoru (dírce), tak aby nedošlo k popálení ryb o led, pokud si lovící nechce rybu ponechat. Možno použít podložku.

3.

Ponechané ryby se neprodleně zapisují a usmrcené budou viditelně uloženy v bezprostřední blízkosti!

4.

Ponecháním si povoleného množství lososovitých ryb denní lov končí!

5.

Rybu, které uvízne háček hluboko v jícnu, je lovící povinen usmrtit a ponechat si jí, pokud si rybu smí ponechat a pokud ryba splňuje minimální a maximální délku. Ryba se započítává do denního limitu. Ostatní druhy ryb opatrně odstřihnout a neprodleně pustit zpět do jezera.

6.

Štika a sumec se považují za rybu škodnou a nesmí být puštěny zpět do jezera.

7.

Jednotlivé otvory (dírky) musí od sebe být vzdáleny nejméně 5m.

8.

Osoba provádějící lov na dírkách si musí při lovu počínat tak, aby neohrozila sebe ani ostatní přítomné osoby.

9.

Lov je povolen na jeden prut o jednom návazci a jednom háčku bez protihrotu.

10.

Lov je povolen na nástrahy rostlinného i živočišného původu.

11.

Lov na živou či mrtvou rybku nebo její části je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

12.

Po ukončení lovu se musí povolení k lovu vrátit správci jezera.

13.

Odpadky nenechávejte na ledě. Nutno si je uklidit!

14.

Zákaz kuchání ryb na ledu i v okolí jezera!

15.

Při nedodržení jakékoliv části pravidel budete vykázáni z jezera bez finanční náhrady!

16.

Vstup na led jen na vlastní nebezpečí!

Chování při lovu

1.

Zakazuje se jakékoliv sekání, ničení a odstraňování příbřežních porostu (stromků, vodní trávy, rákosů). Poškozování vodních staveb a břehového opevnění.

2.

Pro vykonání velké osobní potřeby použijte pouze Toi-Toi. Při konání malé osobní potřeby se vzdalte alespoň 50 metrů od jezera.

3.

Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi včas manipulovat.

4.

Stanování, bivakování je povoleno zdarma s platnou povolenkou.

5.

Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu (viz. povolenka).

6.

Každý rybář, je povinen udržovat na svém lovném místě pořádek. Je zakázáno nechávat odpadky na břehu, nebo je házet do jezera. Pytel na odpadky je možno vyžádat u obsluhy jezera.

7.

Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen, bez náhrady a zákazem lovu.

8.

Za případné odcizení věcí a za úrazy neručíme!

9.

Rozdělávání ohňů povoleno pouze na místech tomu určených (ohniště, gril).

10.

Parkování povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti.

Denní doby lovu

měsíc začátek rybaření  konec rybaření 
leden, únor, prosinec 8:00 16:00
březen, listopad 7:00 17:00
duben, říjen 7:00 18:00
květen, září 6:00 20:00
červen, červenec, srpen 6:00 21:00

Doporučení

Při fotografování s rybou je nutno rybu držet maximálně 50cm nad zemí tak, aby při vyklouznutí ryba upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou zbytečně na břehu neprodlužujte a snažte se rybu co nejdříve vrátit vodě. Při fotografování rybu polévejte vodou tak, aby její tělo neoschlo. Rybu pokládejte vždy celým tělem na mokrou podložku.


Rybářský řád ve formátu pdf ke stažení v češtině nebo v polštině.