On-line rezervace lovných míst

Důležité informace k rezervacím:

•   

Lovné místo lze rezervovat minimálně na 48 hodin. Rezervace kratší než 48 hodin budou zrušeny.

•   

Místa je nutné rezervovat nejméně 14 dní předem, abychom stihli rezervaci zpracovat a přijmout platbu zálohy.

•   

Rezervační systém automaticky počítá s dvěma rybáři (6 prutů) na každém lovném místě a tomu odpovídá i výsledná cena. Na místě smí chytat i více než dva rybáři, ale musí dodržet omezení na maximálně 6 prutů na jednom lovném místě. Cena za lovné místo je pevná a počet rybářů na lovném místě nemá vliv na výslednou cenu.

•   

Lovná místa vybavená chatkou si nelze rezervovat bez chatky a cena za zapůjčení chatky je automaticky připočítána k ceně povolenky.

•   

Zálohu ve výši 50% celkové ceny je nutné uhradit do 14ti dnů od odeslání rezervace. Informace k platbě obdržíte emailem. Pokud Vám nepřijde potvrzovací email volejte správci jezera. Po přijetí platby v termínu vám bude rezervace potvrzena. V opačném případě bude rezervace zrušena a termín uvolněn pro další zájemce. Upozorňujeme, že bez řádně vyplněného variabilního symbolu případně zprávy pro příjemce u zahraničních plateb nejsme schopni přiřadit platbu ke konkrétní rezervaci. Takovéto platby budou vráceny odesilateli a rezervace zrušeny z důvodu nedodržení termínu pro platbu zálohy.

•   

Pokud rezervaci zrušíte minimálně 14 dní předem bude vám vráceno 100% rezervačního poplatku. V opačném případě záloha propadá. Další možnost, jak nepřijít o zálohu, je poslat za sebe náhradníka.

•   

Na následujících 14 dnů lze lovná místa rezervovat pouze telefonicky u správce jezera na čísle +420 722 324 771 denně od 8:00 do 17:00 hodin. U těchto rezervací nepožadujeme platbu zálohy a celou částku uhradíte v den příjezdu u správce jezera.