Lov na dírkách

Podmínky pro lov na dírkách

1.

Lov probíhá denně od 8 do 16 hodin při dostatečně silném ledu.

2.

Vyháčkování je nutné provést v lovícím otvoru (dírce), tak aby nedošlo k popálení ryb o led, pokud si lovící nechce rybu ponechat. Možno použít podložku.

3.

Ponechané ryby se neprodleně zapisují a usmrcené budou viditelně uloženy v bezprostřední blízkosti!

4.

Ponecháním si povoleného množství lososovitých ryb denní lov končí!

5.

Rybu, které uvízne háček hluboko v jícnu, je lovící povinen usmrtit a ponechat si jí, pokud si rybu smí ponechat a pokud ryba splňuje minimální a maximální délku. Ryba se započítává do denního limitu. Ostatní druhy ryb opatrně odstřihnout a neprodleně pustit zpět do jezera.

6.

Štika nad 80cm a sumec nad 120cm jsou považovány za rybu škodnou a nesmí být vráceny zpět do jezera! Štiky do 80cm a sumce do 120cm je nutno pustit zpět do jezera.

7.

Jednotlivé otvory (dírky) musí od sebe být vzdáleny nejméně 5m.

8.

Osoba provádějící lov na dírkách si musí při lovu počínat tak, aby neohrozila sebe ani ostatní přítomné osoby.

9.

Lov je povolen na jeden prut o jednom návazci a jednom háčku bez protihrotu.

10.

Lov je povolen na nástrahy rostlinného i živočišného původu.

11.

Lov na živou či mrtvou rybku nebo její části je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

12.

Po ukončení lovu se musí povolení k lovu vrátit správci jezera.

13.

Odpadky nenechávejte na ledě. Nutno si je uklidit!

14.

Zákaz kuchání ryb na ledu i v okolí jezera!

15.

Při nedodržení jakékoliv části pravidel budete vykázáni z jezera bez finanční náhrady!

16.

Vstup na led jen na vlastní nebezpečí!